preload 1 preload 2 preload 3

grafické práce, tlačová príprava a tlač

Realizácia propagačných a iných tlačovín od návrhu až po samotnú tlač.

 • profesionálna predtlačová príprava pre komerčnú tlač, digitálne spracovanie, typografické úpravy, grafické práce
 • ofsetová tlač - vhodná pre väčšie množstvá tlačovín, zaručuje vysokú kvalitu, jednotková cena sa výrazne znižuje s množstvom tlače
 • digitálna tlač - malosériová, cena je menej závislá na tlačenom množstve, rýchla realizácia tlačových úloh
 • povrchová úprava
 • knihárske práce

Vyberieme optimálnu technológiu tlače s ohľadom na množstvo výtlačkov a očakávaný pomer cena/kvalita.

Cena grafickej a predtlačovej prípravy závisí na náročnosti prác. Cena samotnej tlače je závislá na druhu tlačoviny (leták, cenník, pohľadnica, kalendár, katalóg, atď), farebnosti, druhu papiera, množstva, atď.

Ponúkame

 • cenníky,
 • letáky,
 • katalógy,
 • prospekty,
 • plagáty,
 • vizitky,
 • bulletiny,
 • kalendáriky,
 • kalendáre,
 • pozdravy,
 • pohľadnice,
 • ...

Príklady z grafických prác